CONSIDERATIONS TO KNOW ABOUT KRONIK TOTAL OKLüZYON (CTO) IşLEMLERI AçıKLAMALARı

Considerations To Know About kronik total oklüzyon (cto) işlemleri açıklamaları

Considerations To Know About kronik total oklüzyon (cto) işlemleri açıklamaları

Blog Article

Kalbimizde bulunan aort atar damarımızda meydana gelen sağlık problemlerinin ilerleme kaydetmesi sonucunda aort anevrizması meydana gelmektedir. Damarın boyutu bu noktada en önemlisi.

Aort damarının yırtılmasının pek çAlright nedeni bulunmaktadır.  Erkeklerde daha fazla rastlanılan bu sağlık sorunu genel olarak ilerleyen yaşlarda daha yoğun bir şekilde yaş anılmaktadır.

The incidence of deep venous thrombosis after endovascular stent-graft procedure of abdominal aortic aneurysms

Aort dalları ile başlayan ve arteryel sistemi oluşturan çOkay geniş bir damar ağından söz edilebilir. Bu damarlar sayesinde tüm organlar ve dokular beslenir.

Bazı enfeksiyonlar, yine damar duvarına zarar vererek anevrizma oluşum riskini arttırır. Anevrizma bir enfeksiyondan sebebiyle oluştuysa diğer anevrizma nedenlerinden farklı olarak daha hızlı oluşur ve ilerler.

Ş. (hepsi birlikte Bayındır Sağlık Grubu olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve bağlı amaçlar dahilinde işlenmesine ve aktarılmasına muvafakatettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Abdominal aort anevrizmalarının endovasküler tamirinde Anaconda stent greft ile erken ve orta dönem sonuçları

Bu işlem genellikle daha karmaşık bir prosedürdür ve anjiyo veya stent yerleştirme yapılamayan durumlarda tercih edilebilir.

Baypas cerrahisi: Restenoz durumunda, bazen baypas cerrahisi gibi invaziv bir işlem gerekebilir. Baypas cerrahisi, tıkanmış damarın yanından yeni bir damar alınarak veya göğüs veya bacak atardamarlarından alınan damarlar kullanılarak tıkanmış bölgenin atlanması ve normal kan akışının yeniden sağlanmasıdır.

Tıkanıklığın ciddiyeti belirlendikten sonra, hastanın ihtiyaç duyabileceği stent yerleştirme veya bypass cerrahisi gibi invaziv işlemlerin kararı verilebilir.

Bu hastalıkta asıl chance çapın beş santimetreye yaklaşması halinde oluşmaya başlar. Bu durumda hastanın acil olarak müdahale altına alınmasına gerek duyulur. Genel olarak üç santimetreyi biraz aşan durumlarda, hastanın arterinde yırtılma riski yoksa müdahaleye gerek duyulmayabilir. Bu gibi durumlarda hasta düzenli olarak yapılan tetkiklerle kontrol altında tutulur.  Eğer hastanın arterinde genişleme durmuşsa çoğu durumlarda ömür boyu ilaç bile kullanmadan sağlıklı bir hayat sürebilmektedir.

Hayır. Her şeyden önce endovasküler greftin uygulanabilmesi için anevrizmanın uygun bir boyun ve bitiş kısımlarının olması gerekir. Karında lokalize olan abdominal aort anevrizmalarının büyük bir kısmında anevrizma böbrek damarlarının çıktığı yerin altında başlar. Böbrek damarlarının ağızları ile anevrizmanın başladığı yer arasında anevrizma boynu diye isimlendirdiğimiz bir sağlam aort bölümü olmalıdır.

Aort anevrizmasının en önemli sebeplerinden biri yüksek tansiyon Detaylı Bilgi Burada diğer en sık karşılaşılan sebep ise kalp kapak hastalıklardır. Çoğu zamanda genetik faktörler anevrizma oluşumuna katkıda bulunur.

Bazı durumlarda aniden yırtılmaya bağlı olarak oluşan belirtiler oldukça hızlı bir şekilde ilerler bu durumda zaman oldukça önemlidir. Abdominal aort anevrizmalarının aniden çıktığı durumlarda ağrılar ve belirtiler şiddetliyse muhtemelen genişleyen arterde yırtılma oluşmuş durumdadır.

Report this page